Regulamin sklepu
1. Płatności są przyjmowane jedynie za pośrednictwem wiadomości SMS.
2. Wiadomości są obsługiwane jedynie z numerów zarejestrowanych u polskich operatorów komórkowych.
3. Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT oraz są ostateczną ceną usługi.
4. Pośrednikiem a także operatorem technicznym usług SMS jest firma Cashbill.
a) Wszelkie problemy z otrzymaniem kodu zwrotnego w postaci SMS należy zgłaszać do firmy Cashbill, poprzez formularz reklamacji Cashbill
b) W razie problemów z poprawnością zakupionego kodu prosimy o kontakt poprzez nasze forum, zakładkę kontakt bądź adres email [email protected]
5. JasMC zastrzega sobie prawo do zablokowania konta użytkownika w przypadku złamania regulaminu serwera.
a) Blokada konta nie uprawnia do reklamacji zakupionych usług bądź przedmiotów.
b) Użytkownik może odwołać się od blokady w ciągu 7 dni od jej nałożenia poprzez nasze forum - odwołanie nie gwarantuje odblokowania konta.
c) W przypadku odblokowania konta użytkownika, nie przysługuje mu stracony czas usługi, chyba że zostanie postanowione inaczej.
6. Użytkownik korzystający z usług Premium Rate (SMS o podwyższonej wartości) wyraża zgodę na przetwarzanie danych (w tym numeru telefonu) przez operatora serwisu. Usługodawca (JasMC) zobowiązuje się do niewykorzystywania danych użytkownika w celach komercyjnych czy też reklamowych. Numery telefonów powiązane z kodami SMS są przetwarzane jedynie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu a także do rozpatrywania reklamacji.
Właściciel serwisu:
JASMC Mateusz Filipczak
ul. Kulczyńskiego 3/30
95-060 Brzeziny
NIP: 8331398213
REGON: 360867065
Kliknij w tło aby zamknąć okno
Wybierz swój nick
Jest to unikatowa nazwa Twojej postaci
Przejdź dalej