REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
 1. Definicje
  1. JasMC.pl - serwis specjalizujący się w usługach na serwerach gier Minecraft dostępnych pod adresem jasmc.pl, którego właścicielem jest JASMC Mateusz Filipczak NIP: 8331398213 REGON: 360867065
  2. Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z usług JasMC.pl lub zakupiła usługę na stronie www.jasmc.pl/sklep/ oraz zaakceptowała regulamin serwera gier
  3. Usługa - udostępnienie użytkownikowi uprawnień na serwerze gry lub doładowanie wirtualnej waluty zwanej "Monetami".
 2. Warunki korzystania z usługi
  1. Użytkownik dokonując zakupu oznajmia że przeczytał i zaakceptował regulamin serwera gier
  2. Użytkownik dokonując próby zakupu oznajmia że posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub jeśli nie ukończył 18 roku życia uzyskał zgodę opiekunów prawnych na dokonanie zakupu. Osoby które nie ukończyły 13 roku życia nie mogą korzystac z usług oferowanych przez jasmc.pl
  3. Naruszenie regulaminu serwera gier może prowadzić do zablokowania konta Użytkownika oraz utraty zakupionych Usług.
  4. W przypadku utraty dostępu do konta spowodowanego naruszeniem regulaminu serwera gier Użytkownikowi nie przysługują zwroty / rekompensaty.
  5. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Użytkownika w trakcie korzystania ze sklepu.
 3. Płatności
  1. Pośrednikiem a także operatorem technicznym usług SMS jest firma Cashbill S.A. ul. Sobieskiego 240-082 Katowice,
   Infolinia: 32 438 45 00
  2. Pośrednikiem płatności online jest firma Cashbill S.A. ul. Sobieskiego 240-082 Katowice,
   Infolinia: 32 438 45 00
 4. Reklamacje
  1. W przypadku problemów z płatnościami należy skontaktować się bezpośrednio z odpowiednią firmą obsługującą płatności (patrz wyżej).
  2. W razie problemów z poprawnością zakupionego kodu prosimy o kontakt poprzez nasz serwer discord bądź adres email [email protected]
  3. Właściciel strony i sklepu lub firma obsługująca płatności może poprosić o udzielenie szczegółowych danych zawartych podczas transakcji w celu poprawnego rozpatrzenia problemu.
 5. Postanowienia końcowe
  1. JasMC.pl zastrzega sobie pełne prawo do wprowadzenia zmian w poniższym regulaminie.
  2. JasMC.pl zastrzega sobie pełne prawo do zmian w prowadzonych usługach oraz cenach reprezentujących usługi świadczone przez firmę obsługującą płatności.